Els impactes econòmics, ambientals i socials en les cadenes de subministrament exteriors de la contractació d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona

Estudi que se centra en identificar la relació entre la flexibilització dels sistemes de compra i contractació pública durant la pandèmia, la diligència deguda i la vulneració de Drets Humans. Concretament, se centra en veure si l’estat d’emergència ha generat un canvi en la inclusió de clàusules de Compra Pública Socialment Responsable en els contractes, […]