La compra i contractació pública amb criteris Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG) és un aspecte estratègic de la gestió dels recursos públics que ha incrementat la seva notorietat. L’estudi analitza com es consideren en la contractació pública.