Estudi que se centra en identificar la relació entre la flexibilització dels sistemes de compra i contractació pública durant la pandèmia, la diligència deguda i la vulneració de Drets Humans.

Concretament, se centra en veure si l’estat d’emergència ha generat un canvi en la inclusió de clàusules de Compra Pública Socialment Responsable en els contractes, analitzant els canvis normatius aprovats en les diferents esferes administratives que ens afecten (des de la Unió Europea fins a l’àmbit local) i després analitzant l’impacte que ha generat la compra de mascaretes en matèria de Drets Humans i impactes ambientals.

A més de l’informe complet, també es pot consultar el Resum executiu.