Projectes

Treballem amb l’administració pública per acompanyar-la en incorporar els criteris del consum conscient i de la compra pública responsable en les institucions públiques.

2020-2021

Pla Estratègic de Consum Responsable 2021-2024 de Castella-La Manxa

Elaboració del pla estratègic de consum per a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa per als propers 4 anys. Projecte per la Junta de Castella-La Manxa.

2018-2021

Curs Multiplica, escola del consum conscient

Programa d’estudis especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i divulgació del consum conscient.

2020

Estudi sobre Els impactes econòmics, ambientals i socials en la gestió dels menjadors de les universitats públiques de Barcelona

Investigació i anàlisi dels processos de compra i contractació en l’activitat de restauració de les universitats públiques barcelonines, tenint en compte consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les licitacions vigents. Col·laboració amb SETEM Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona. 

2019

Anàlisi de casos sobre La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública

La compra i contractació pública amb criteris Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG) és un aspecte estratègic de la gestió dels recursos públics que ha incrementat la seva notorietat. L’estudi analitza com es consideren en la contractació pública.