Projectes

Treballem amb l’administració pública per acompanyar-la en incorporar els criteris del consum conscient i de la compra pública responsable en les institucions públiques.

Setembre 2022

Els impactes econòmics, ambientals i socials en les cadenes de subministrament exteriors de la contractació d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona

Estudi que se centra en identificar la relació entre la flexibilització dels sistemes de compra i contractació pública durant la pandèmia, la diligència deguda i la vulneració de Drets Humans.

Concretament, se centra en veure si l’estat d’emergència ha generat un canvi en la inclusió de clàusules de Compra Pública Socialment Responsable en els contractes, analitzant els canvis normatius aprovats en les diferents esferes administratives que ens afecten (des de la Unió Europea fins a l’àmbit local) i després analitzant l’impacte que ha generat la compra de mascaretes en matèria de Drets Humans i impactes ambientals.

A més de l’informe complet, també es pot consultar el Resum executiu.

2020-2021

Pla Estratègic de Consum Responsable 2021-2024 de Castella-La Manxa

Elaboració del pla estratègic de consum per a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa per als propers 4 anys. Projecte per la Junta de Castella-La Manxa.

2018-2021

Curs Multiplica, escola del consum conscient

Programa d’estudis especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i divulgació del consum conscient.

2020

Estudi sobre Els impactes econòmics, ambientals i socials en la gestió dels menjadors de les universitats públiques de Barcelona

Investigació i anàlisi dels processos de compra i contractació en l’activitat de restauració de les universitats públiques barcelonines, tenint en compte consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les licitacions vigents. Col·laboració amb SETEM Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona.