Projectes

Treballem amb l’administració pública per acompanyar-la en incorporar els criteris del consum conscient i de la compra pública responsable en les institucions públiques.

2020-2021

Pla Estratègic de Consum Responsable 2021-2024 de Castella-La Manxa

Elaboració del pla estratègic de consum per a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa per als propers 4 anys. Projecte per la Junta de Castella-La Manxa.

2018-2021

Curs Multiplica, escola del consum conscient

Programa d’estudis especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i divulgació del consum conscient.

2020

Estudi sobre Els impactes econòmics, ambientals i socials en la gestió dels menjadors de les universitats públiques de Barcelona

Investigació i anàlisi dels processos de compra i contractació en l’activitat de restauració de les universitats públiques barcelonines, tenint en compte consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les licitacions vigents. Col·laboració amb SETEM Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona. 

2019

Anàlisi de casos sobre La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública

La compra i contractació pública amb criteris Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG) és un aspecte estratègic de la gestió dels recursos públics que ha incrementat la seva notorietat. L’estudi analitza com es consideren en la contractació pública.

Núm.64

NOU

Aigua. Com gestionem aquest bé comú?

ESTIU 2023