Elaboració del pla estratègic de consum per a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa per als propers 4 anys. Projecte per la Junta de Castella-La Manxa.