Investigació i anàlisi dels processos de compra i contractació en l’activitat de restauració de les universitats públiques barcelonines, tenint en compte consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les licitacions vigents. Col·laboració amb SETEM Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona.