Quaderns

Cada any publiquem dos quaderns pels socis i sòcies d’Opcions per tractar en profunditat diversos temes de consum com la distribució alimentària, qui és qui en els mitjans de comunicació, el negoci dels residus, etc 

Núm.63

NOU

Davant el col·lapse

HIVERN 2022

HEMEROTECA

Núm.63

NOU

Davant el col·lapse

HIVERN 2022