Quaderns

Cada any publiquem dos quaderns pels socis i sòcies d’Opcions per tractar en profunditat diversos temes de consum com la distribució alimentària, qui és qui en els mitjans de comunicació, el negoci dels residus, etc 

HEMEROTECA