CAMPANYES

Informem, sensibilitzem i fem incidència social i política

Acompanyem la població en el procés de canvi per millorar la manera com consumeix i influïm en la formulació i implantació de polítiques perquè afavoreixin la justícia social, la sostenibilitat i la vida

QUI SOM

Treballem per construir un món on puguem respirar i viure millor

Opcions és una comunitat de milers de persones que creiem que el consum és una poderosa eina que tenim al nostre abast per canviar el nostre entorn i acostar-nos a un model social basat en la justícia global i la cura del medi ambient i les persones.

CONTINGUT PATROCINAT