Dos mòbils | Autor: 7shifts

Tones d’ordinadors i mòbils útils, convertits en residus

Moltíssims ordinadors i mòbils es llencen prematurament, i se'n reciclarà poca cosa. Cal prioritzar la no renovació i la reutilització.

El 2016 a l’Estat es van recollir selectivament 55.500 tones de residus d’aparells d’informàtica i telecomunicacions, bona part dels quals s’haurien pogut continuar fent servint, molts sense ni tan sols haver de reparar-los. Faltaria afegir-hi els aparells que es van llençar no selectivament, impossibles de comptabilitzar. El mateix any se’n van posar a la venda 13.600 tones.

Els aparells que es recullen selectivament al nostre país en principi han d’anar a parar a plantes de reciclatge autoritzades, però n’hi ha que no hi arriben perquè són desviats secretament per la màfia dels residus electrònics, responsable de silenciats horrors ambientals i socials. Ho denuncia la directora Cosima Dannortizer en el seu reportatge La tragèdia electrònica.

D’altra banda, a les plantes de reciclatge s’aconsegueix recuperar només una part dels materials que contenen els equips, entre els quals hi ha diversos minerals que es consideren crítics perquè en tenim una disponibilitat limitada.

Pel que fa als aparells nous que es posen al mercat, s’hi posen a un preu que no té en compte les anomenades externalitats: els impactes ambientals i socials de tot el procés de manufactura (extracció de màteries primeres, fabricació deslocalitzada amb les condicions laborals que s’hi solen donar, transport, consum energètic i emissions de tot el procés). Si el preu dels aparells de les noves tecnologies tingués en compte el que ens costen totes aquestes externalitats, serien “massa” cars.

Per sort, sembla que la reutilització d’equips de les TIC està incrementant, si bé es pot dir que encara som a prop del zero. A Espanya el 2015 es va aprovar el Reial Decret 110/2015, que transposa a la legislació nacional la Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell. Va ser la primera transposició de la Directiva que obligava a un mínim de reutilitza­ció: en el cas d’equips informàtics i mòbils, un 3% entre 2017 i 2018 i un 4% a partir del 2018. Uns percentatges clarament irrisoris.

Recentment a Catalunya s’ha desenvolupat l’ambiciós projecte eReuse, que està donant molta volada a la reutilització d’aquests aparells.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS

Núm.65

NOU

Confort tèrmic. Com el generem en moments d’emergència climàtica?

HIVERN 2023