Q60_portadaCAT

Núm. 60

Envelliment digne

Sumari Entrevista a Irati Mogollón “Cal generar uns models de vida que tinguin sentit i autocura”, José M. Alonso PANORAMA. Envelliment digne, actiu i autogestionat L’envelliment al segle XXI, José M. Alonso Un model sociosanitari que entén la vellesa com a negoci i que atreu gegants empresarials, Marc Font Envelliment digne, actiu i autogestionat, Carla ...

Sumari

Entrevista a Irati Mogollón

“Cal generar uns models de vida que tinguin sentit i autocura”, José M. Alonso

PANORAMA. Envelliment digne, actiu i autogestionat

L’envelliment al segle XXI, José M. Alonso

Un model sociosanitari que entén la vellesa com a negoci i que atreu gegants empresarials, Marc Font

Envelliment digne, actiu i autogestionat, Carla Liébana

Utopies possibles de la cura, Laura Solé Martín

GUIA PRÀCTICA. Envellir activament, cuidar dignament

Envellir bé. Amb salut, activitat, participació i apoderament

Recursos per un envelliment activista i comunitari

Pèrdua d’autonomia i necessitat de cura

Entrevista a Josep Maria Ricart

“La comunitat és la base del futur, no la propietat”, Sara Gómez

Reportatge

COVID i vellesa: “Hem discriminat la gent gran tractant-la amb paternalisme, no deixant-la decidir”, Jordi Planas

Món en moviment

Iniciatives, recursos, documentals i llibres

Banc de recursos

Il·lustracions: Cinta Fosch

Portada cures
Salut i cosmètica
Les cures, sector estratègic per entendre l’impacte del nostre consum

ALTRES QUADERNS