Portada cures

Les cures, sector estratègic per entendre l’impacte del nostre consum

En algun moment o altre de la nostra vida necessitarem que ens cuidin. Com volem que siguin, aquestes cures?
29 de maig, 2024

Fa ja quatre anys que una pandèmia mundial va posar el focus en l’atenció a les persones. Tot i això, el sector continua sent un dels més precaritzats i feminitzats i encara és un pou d’economia submergida i explotació laboral, majoritàriament de dones migrades. Des de llavors, diversos agents de l’Economia Social i Solidària han anat investigant la necessitat de dignificar i respectar el sector de l’atenció a les persones. Al capdavall, les cures són un sector estratègic per entendre l’impacte del nostre consum i l’Economia Social i Solidària n’és el marc necessari.

De què parlem quan parlem de cura digna?

L’any 2021, neix Cura Digna, una xarxa de professionals de la ciutat de Barcelona que ofereix serveis de cura i salut a domicili, adaptats a les necessitats de les persones amb una mirada integral i humana. “Cura Digna neix per impulsar un model alternatiu i integratiu de cures i salut que proporcioni benestar i qualitat de vida a les usuàries, les treballadores i les famílies”, explica Esmeralda Imaz, membre del col·lectiu.

FRAGMENT EXTRET DEL QUADERN
Núm. 60.
Sumari Entrevista a Irati Mogollón “Cal generar uns models de vida que tinguin sentit i autocura”, José M. Alonso PANORAMA. Envelliment digne,…

Des de la seva creació, les entitats impulsen campanyes com “Cura Digna” i “Per un Consum Cuidat de Cures”, i treballen la comercialització conjunta dels serveis de cures domiciliàries. És aquí quan neix el projecte d’intercooperació amb La Zona, una aposta “alineada amb la nostra estratègia de comercialització conjunta de cures i salut. Les entitats necessitem intercooperar per sumar forces i experteses per donar-nos a conèixer”. L’objectiu d’aquest treball col·lectiu és adreçar-se a persones individuals i a organitzacions i empreses amb valors compartits, explica Esmeralda Imaz. Asseguren, a més, que contractar aquests serveis a través de La Zona garanteix que les persones puguin contractar serveis de cures i salut responsables i de qualitat, tot respectant les persones treballadores.

Innovació i garanties en la contractació de serveis de cures

Gerard Pijoan, coordinador d’Opcions, explica que un dels motius pels quals des de la cooperativa i les 100 entitats participants s’ha posat el focus en l’àmbit de les cures és “perquè també ens permet entendre que cal un canvi global, no només econòmic sinó de model, de gestió del temps i les persones”. Aquí s’emmarca el procés d’intercooperació entre entitats que afegeix les entitats de Cura Digna al mercat digital de La Zona. Pijoan afegeix que la peça clau de les cures, a diferència d’altres serveis, és que ens afecta a tots i totes, “en qualsevol moment podem necessitar una assistència externa perquè estem malaltes o per cuidar algun familiar”.

En aquest sentit, Pijoan presenta innovacions de contractació al projecte de La Zona, on fins ara els productes i serveis es gestionaven de la mateixa forma. En aquesta nova fase d’implementació de canvis que s’inicia amb el sector de les cures, la petició de serveis la gestiona l’equip de La Zona, que en funció del territori, les necessitats i altres característiques oferirà la informació i pressupost de les entitats que s’adeqüin a la demanda. A efectes pràctics, la cerca de serveis de neteja o de cura no resultarà en un llistat d’entitats, sinó que a través d’un formulari es recolliran les necessitats específiques. “En cas que cap entitat de La Zona respongui a les necessitats de la demanda, l’acord amb Pam a Pam permet cercar-les dins l’ecosistema de l’ESS”, afegeix Pijoan, d’aquesta manera es garanteix que el servei continuï sent de qualitat, tant per les usuàries com les treballadores.

Aquest sistema facilita la cerca a les persones que necessiten el servei, ja que se’ls deriven directament les entitats adequades. A més, en cas de ser sòcia d’Opcions, gaudeixen d’un 5% de descompte. D’altra banda, tant per La Zona com per totes les entitats participants, aquesta innovació tècnica permet conèixer les demandes i hàbits de consum, fet que ajuda en l’estratègia de dinamització i difusió del consum dins l’ESS.

Si contractar serveis de cures dins l’Economia Social i Solidària garanteix que aquests siguin responsables i de qualitat, la contractació a través de La Zona garanteix que aquestes entitats s’emmarquen en aquests valors. Amb relació a altres plataformes de contractació, Pijoan assegura que “la principal diferència és que La Zona no té ànim de lucre, no vol generar cap benefici, sinó que vol fer un canvi de model econòmic i cuidar les entitats i les persones”. És per això que totes les entitats participants d’aquest mercat digital adopten el compromís de passar el qüestionari de Pam a Pam i, així, complir una sèrie de criteris i valors, “per això podem saber que una empresa que exploti les seves treballadores no serà a La Zona”.

Cap a un nou paradigma del sector de les cures

Amb tot, arreu del territori diverses anàlisis d’agents de l’Economia Social i Solidària demostren que la corresponsabilitat i cooperativització de les cures milloren l’atenció a les persones, així com les condicions laborals i materials de les qui cuiden. És el cas de la Xarxa d’Economia Solidària i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària que han publicat la guiaDemocratització i corresponsabilitat de les cures”,  o Coop Maresme, amb la Diagnosi de 2022 centrada en el dret col·lectiu a les cures. Ambdues publicacions recullen pràctiques inspiradores que, a cavall de l’administració pública, l’Economia Social i Solidària i el vessant comunitari, representen una inspiració en el camí cap a la democratització de les cures.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS