Escala interior d'un edifici, amb passamans de fusta.

Escales conscients

Les comunitats de propietaris són una oportunitat per establir vincles amb el veïnat. A més, segons com gestionem l’edifici i les empreses proveïdores que contractem, podem aconseguir que tota l’escala faci un consum conscient. Hi ha administradors de finques que ens hi ajuden.
15 de desembre, 2022

Per a algunes persones, formar part d’una comunitat de propietaris és una font de maldecaps. D’altres, en canvi, ho viuen com una oportunitat d’establir vincles, no només amb la resta de propietaris, sinó també amb el veïnat. El cert és que, segons com es gestioni la comunitat, tindrem més bones relacions amb les persones amb qui convivim. Per exemple, podem organitzar jornades de manteniment en què tot el veïnat s’impliqui en les tasques de pintar, reparar o netejar. O utilitzar el terrat per muntar un hort comunitari o, simplement, compartir algun àpat de tant en tant.

Per altra banda, segons com exercim la responsabilitat de mantenir viu i en bon estat l’edifici, contribuirem a reduir l’impacte ambiental del nostre dia a dia. També podem aprofitar-ho per donar suport a iniciatives que treballen per una societat més justa i equitativa.

Si la comunitat decideix buscar ajuda professional per a la gestió de la comunitat de propietaris, val la pena informar-se abans de la manera de treballar de cada empresa. I, en qualsevol cas, sempre podem proposar proveïdors específics que aportin un valor afegit al consum de la comunitat, com ara empreses d’inserció social per a la neteja i el manteniment o subministradors d’energia renovable.

 

Cooperatives dedicades a l’administració de comunitats de propietaris

 

L’èxit amb què ha estat acollida la proposta de la cooperativa Fem Escala demostra que existia demanda d’un servei com el seu, caracteritzat per la transparència i el compromís social i ambiental. Nascuda l’any 2015, ara ja té dues oficines: una a Barcelona i l’altra al Prat de Llobregat i ha passat de comptar amb dues persones treballadores a tenir-ne sis.

La seva manera de concebre les comunitats de veïns la diferencia de les administracions de finques tradicionals.  Per a Fem Escala darrere de cada escala hi ha la primera cèl·lula de democràcia. Per això busquen apoderar el veïnat i facilitar la presa de decisions des de la pròpia governança. En aquest sentit, és clau el seu paper a l’hora de potenciar l’aprofitament dels espais col·lectius dels edificis i treballar per enfortir les relacions de la comunitat. D’altra banda, tenen clar que amb la seva gestió poden ajudar a ampliar el mercat social. Amb aquest objectiu, sempre donen prioritat a proveïdors de l’economia social i solidària, pel seu valor afegit: neteja ecològica, telecomunicacions i assegurances ètiques, arquitectura sostenible, etc.

Al País Basc hi ha Elkarbizi Gestión, una cooperativa que dóna servei a comunitats de propietaris del Gran Bilbao. Va constituir-se, l’any 2014, amb la vocació de contribuir des d’aquest àmbit a la creació d’una societat més justa, solidària i sostenible. Treballen amb equips compromesos amb l’eficiència energètica dels edificis i ofereixen opcions de consum conscient. Acompanyen la comunitat en la presa de decisions, afavorint espais de diàleg on es pugui arribar a acords de forma cooperativa. En aquest sentit, parlen de mediació preventiva, ja que la presa de decisions de forma consensuada estalvia conflictes posteriors.

Actualització 2.4.19: Fem Escala va deixar d’oferir els seus serveis el 2018.

 

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS