ARTICLE PETIT HOME - opcions.org (7)

Aprovat el Pla Estratègic de Consum Responsable 2022-2024 de Castella – la Manxa

Elaborat amb el suport d’Opcions, el pla integra polítiques de consum clàssiques i eines innovadores de promoció del consum conscient.
19 de juny, 2023

Opcions i les polítiques públiques de consum conscient

A Opcions hem donat suport en els últims anys a l’elaboració de polítiques públiques que afavoreixin una nova cultura del consum. Com a exemple destacat, hem participat en la redacció i desenvolupament del primer pla municipal de consum responsable de l’Estat espanyol: l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable de Barcelona 2016-2019, projecte liderat en Opcions pel nostre company Toni Lodeiro i desenvolupat en col·laboració amb Rezero.

També hem realitzat una intensa labor en els últims anys per a impulsar la Compra Pública Responsable, una eina que pot ser molt important donada la capacitat de compra de les administracions i el seu efecte sobre el mercat. Podeu veure un resum d’aquests i altres projectes de consultoria a la nostra web.

Una de les últimes accions en aquest sentit, i que ens fa molta il·lusió que vegi la llum, és un projecte en el qual hem treballat intensament entre 2020 i 2021: el Pla Estratègic de Consum Responsable 2022-2024 de Castella – la Manxa (PECR). Aprovat el passat 15 de març amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el PECR és l’aposta de la Conselleria de Desenvolupament Sostenible de Castella – la Manxa per integrar polítiques de consum clàssiques juntament amb eines innovadores de promoció del consum conscient, sostenible i cooperatiu. En el disseny i redacció del mateix ha col·laborat un equip de consultoria i projectes d’Opcions conformat per José M. Alonso, Toni Lodeiro i Laura Huguet. Us expliquem breument en què consisteix.

Resum del Pla

L’elaboració del Pla Estratègic de Consum Responsable (PECR) per Castella – la Manxa respon a diverses motivacions. Ens agradaria destacar-ne dos, a manera d’introducció:

En primer lloc, el PECR respon a la voluntat de reforçar els serveis públics de consum (com per exemple les OMICs o els serveis que ens ajuden a reclamar) ja existents, alhora que s’atenen noves demandes socials amb relació a la inclusivitat, la sostenibilitat o la cohesió social que el nostre model de consum pot impulsar. No existeixen precedents de plans que, en l’àmbit autonòmic, reflecteixin aquesta visió transversal i empoderadora sobre el consum. Ens alegrem que sigui així i de l’aposta pionera de l’administració de Castella – la Manxa per impulsar-ho.

En segon lloc, destacar la intenció del PECR de situar les accions a desenvolupar dins d’un mapa que els doni sentit i les contextualitzi. Ens referim, sobretot, a tenir en compte la multitud de plans i polítiques que apunten a reptes similars o concurrents als del consum responsable. La Nova agenda del consumidor o la iniciativa De la granja a la taula de la UE; les polítiques per a afrontar el repte demogràfic a Espanya o l’Estratègia d’Economia Circular de Castella – la Manxa són alguns exemples destacables. I és que es fa necessari coordinar esforços entre administracions i departaments perquè les accions tinguin major impacte a partir de la cooperació i coordinació dels ens públics i amb el teixit social i econòmic.

Dit això, quines accions proposa el PECR? El segon bloc del Pla (el més extens) proposa un seguit d’accions a realitzar, dividides en quatre blocs:

  1. Consum conscient i segur: accions d’informació, protecció i defensa de les persones consumidores.
  2. Consum accessible i inclusiu: accions orientades a incidir en el consum com a factor d’inclusió social, tenint en compte les diferents capacitats, limitacions i situacions de vulnerabilitat que poden donar-se en l’àmbit del consum.
  3. Consum local i sostenible: accions de promoció del consum local i sostenible com una eina útil per al repte demogràfic i per a incentivar la demanda de productes, serveis i canals de comercialització locals i respectuosos amb el medi ambient.
  4. Consum cooperatiu i comunitari: creació de mercat social en línia amb l’aposta estratègica per l’economia plural, i en concret per l’impuls a les economies transformadores i l’economia social i solidària.

En aquests quatre blocs es descriuen les 11 accions prioritàries del PECR, cadascuna amb una justificació, una descripció i un interessant apartat d’experiències inspiradores i de referència que servirà d’orientació per a la seva implementació.

El PECR compte, a més, amb 9 accions addicionals de caràcter menor o més puntual (accedeix al text complet del PECR aquí).

Per a saber més sobre polítiques públiques d’impuls del consum conscient, podeu visitar aquests articles:

I per a conèixer el treball d’Opcions en suport a polítiques públiques podeu visitar la nostra secció de consultoria al web, o escriure’ns un correu a consultoria@opcions.coop .

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS