Gràfic electrònica verda

Opcions conscients en mòbils nous

Mòbils per lluitar contra les guerres pels recursos naturals, contra la degradació ambiental i contra la intrusió en la nostra privacitat.

Abans de comprar un mòbil nou, tenim l’opció de buscar-ne un de segona mà i donar una segona oportunitat a un aparell que, d’altra manera, pot acabar fent créixer les tones de residus d’aquest tipus. Ara bé, si la nostra opció és comprar-ne un de nou, ens caldrà informar-nos bé dels criteris d’elecció d’un mòbil.

Pel que fa a les marques, Fairphone i Wipro són fabricants que es preocupen per l’impacte social i ambiental dels seus productes. I els Blackphone són mòbils que protegeixen la nostra privacitat. Totes tres marques es poden comprar a Internet.

 

Fairphone

Fairphone és la marca i el nom d’una empresa molt enfocada en tres aspectes de la fabricació dels mòbils: l’origen de les matèries primeres, les condicions laborals i la durabilitat de l’aparell.

Pel que fa a matèries primeres, participa a The Dragonfly Initiative, que ha analitzat les problemàtiques relacionades amb 38 minerals (amb paràmetres com ara el risc d’esgotament, la relació amb conflictes armats i amb problemes de salut o diversos impactes ambientals) per identificar les possibilitats de millora en el proveïment de matèries primeres. Fairphone es concentra actualment en els deu minerals amb més potencial per introduir canvis duradors.

La llista inclou els que es reconeixen internacionalment com a “minerals de conflicte”, perquè s’extreuen molt majoritàriament de mines situades a zones amb conflictes bèl·lics o sota control militar, degut al valor estratègic que tenen les matèries primeres que n’obtenim. Per exemple, del tristament famós mineral coltan en traiem el tàntal, un element insubstituïble (per ara) per fer condensadors, que al seu torn són imprescindibles per fabricar aparells tecnològics molt compactes (mòbils, GPS, portàtils, tauletes, MP3, etc.). Són els elements anomenats 3TG, per les sigles en anglès: estany, tungstè i or, a més del tàntal.

Fairphone ens informa que, als seus mòbils, un 90% del tàntal, un 95% de l’estany i un 85% del tungstè provenen de zones sense conflictes bèl·lics; els dos primers de la República Democràtica del Congo i el tercer de Ruanda. En el cas de l’or aquest percentatge encara és només del 3% i correspon a mines peruanes. L’empresa, però, ha començat a abastir-se’n sota els principis del comerç just de mines artesanals de petita escala d’Uganda en les quals no hi ha treball infantil, un problema social i econòmic significatiu en aquest país africà. Es tracta d’un projecte en què s’han involucrat tres organitzacions mineres locals i en el que també hi participen Royal Philips, Solidaridad, Hivos/Stop Child Labour i UNICEF.

L’empresa ha desenvolupat un mapa interactiu en codi obert mitjançant el qual podem seguir la pista de tota la cadena de subministraments amb els quals es fabrica un Fairphone.

Pel que fa a condicions laborals, les millores no són fàcils, ja que la major part dels components d’un Fairphone es fabriquen a la Xina, un país amb una legislació laboral altament restrictiva de drets. Això ha impedit aconseguir avenços després de més d’un any de negociacions amb l’empresa que munta els Fairphone; la millora de les condicions laborals a la Xina és una cursa de fons. Sí que hi ha hagut èxits en el cas del proveïdor de carcasses, Broadway: s’ha millorat el diàleg dels treballadors amb els empresaris i se n’ha reduït l’exposició a químics perillosos. Fairphone forma part de la Clean Electronics Production Network, una organizació que treballa per eliminar l’exposició laboral a substàncies tòxiques.

El Fairphone està dissenyat per durar al màxim: és el primer mòbil modular del món, que vol dir que se’n poden substituir individualment components espatllats, i l’empresa ofereix tallers de reparació per facilitar que li donem una vida al més llarga possible. A més, el disseny del mòbil també persegueix que quan esdevingui residu se’n puguin recuperar el màxim de materials.

L’empresa té la seu a Amsterdam i hi treballen una seixantena de persones de vint-i-cinc països. Un dels cofundadors és el mallorquí Miquel Ballester.

 

Wipro

És una empresa de l’Índia que ocupa el primer lloc, i destacat, al rànquing que es publica a la Guide to Greener Electronics de Greenpeace (el podeu veure representat a la imatge que encapçala aquest article). Aquest rànquing, actualitzat el novembre del 2012, avalua divuit grans empreses fabricants d’aparells TIC respecte a energia (fonts renovables, eficiència, emissions…), durabilitat, ús de matèries primeres i pràctiques sostenibles al llarg de tot el cicle de vida dels equips. No és una valoració sobre productes concrets sinó sobre el comportament de tota l’empresa.

La bona nota de Wipro (7,1 sobre 10, l’únic empresa que supera els 5,7 punts) deriva sobretot de les seves pràctiques pel que fa a energia i recuperació d’aparells després de l’ús, i també ha avançat força en l’abandó de matèries primeres tòxiques o conflictives: demana als proveïdors per l’origen de les matèries primeres, no compra les que vénen de regions en conflicte en el cas de l’estany, el tungstè i l’or i ha establert un procés d’avaluació i presa de decisions sobre els proveïdors que ha de culminar no comprant cap mineral que vingui de zones en conflicte.

Els fabricants dels dos “mòbils estrella”, Apple i Samsung, estan suspesos per Greenpeace (4,6 i 4,2 punts respectivament).

 

Blackphone

Aquest és un mòbil de l’empresa nord-americana Silent Circle, que posa tot l’accent en la protecció de la privacitat. El sistema operatiu Silent OS (basat en Android) impedeix les actualitzacions involuntàries i la cessió inadvertida de dades personals o altra informació a les operadores o altres tercers, i permet a l’usuari configurar en detall els permisos que vulgui donar a les apps per accedir a dades guardades al mòbil.

Fins i tot hi ha privacitat entre els quatre perfils o mòbils virtuals que acull el Blackphone: és com tenir quatre mòbils independents en un mateix aparell.

 

Connexió ètica

Si estem de canvis de mòbil, és bon moment per replantejar-nos també amb quina companyia contractem el servei de telefonia. Som Connexió és una cooperativa sense ànim de lucre que, amb un model col·lectiu i democràtic, ofereix, des de l’any 2014, serveis de telefonia i accés a Internet. Proporciona telefonia mòbil en forma de compra col·lectiva a l’operador mòbil virtual MasMovil, que utilitza la xarxa de l’operador Orange. Col·labora i comparteix valors amb guifi.net i actualment està en proves el servei de telefonia i Internet fix (ADSL, fibra) a través de compra col·lectiva amb Vodafone. Podem accedir als seus serveis fent-nos socis de la cooperativa, demanant a alguna persona sòcia que ens apadrini o a través de la cooperativa integral de consum Opcions.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS

Núm.65

NOU

Confort tèrmic. Com el generem en moments d’emergència climàtica?

HIVERN 2023