Portada del quadern 55 d'Opcions. El bon morir

Núm. 55

EL BON MORIR

...

Sumari

Entrevista a Caitlin Doughty
“La mort implicava tota la comunitat, no era un negoci”


PANORAMA. La mort, un negoci brut
La mort, un negoci brut
Les ombres del negoci de la mort
L’impacte ambiental dels funerals


GUIA PRÀCTICA. Afrontar el final de la vida i la mort
Preparar la mort en vida
Tria i contractació dels serveis funeraris
Tràmits a fer abans i després de les disposicions finals
El final de la vida digital
El destí de les despulles
L’acompanyament abans i després de la mort


Entrevista a Xavier Gómez-Batiste
“Hem d’aprendre a morir-nos” 


Reportatge. Finals de vida


Món en moviment
Iniciatives, recursos, documentals i llibres 

Il·lustracions: Núria Frago

ALTRES QUADERNS