Detergents i salut. Espuma.

Detergents i salut: com identificar els components problemàtics

Els detergents contenen substàncies irritants i al·lèrgens. Quines són i com podem evitar-les?

Els productes de neteja poden contenir ingredients que causen problemes de salut, sobretot els convencionals. Són més susceptibles de rebre danys persones amb la pell sensible, amb problemes respiratoris o amb al·lèrgies i, per descomptat, les persones amb sensibilitat química múltiple. De fet, una exposició prolongada o intensa a productes químics nocius és un dels factors que origina aquesta síndrome.

 

Irritants

En general hi ha més ingredients irritants als productes de neteja per a la llar que als detergents per a roba i plats. El més comú són els enzims, que poden irritar la pell i els ulls. Un fabricant de detergents ecològics ens ha explicat que un client seu ha pogut deixar d’usar guants per rentar els plats quan s’ha passat al detergent ecològic (que solen usar menys enzims).

Als productes de neteja per a la llar és força comú l’SLS (o sodium lauryl sulphate), un surfactant que pot irritar la pell. De vegades se substitueix per SLES (sodium laureth sulphate), menys irritant. També hi podem trobar ingredients que irriten la pell (o hi causen erupcions), els ulls, el nas, la gola i poden arribar fins als pulmons, sobretot si fem servir productes en esprai. Seria el cas de l’amoníac, el lleixiu o alguns glicols.

 

No barregem amoníac amb salfumant (àcid clorhídric)! Pot causar una explosió.

 

Al·lèrgens

D’altra banda, molts detergents (tant convencionals com ecològics) contenen substàncies al·lèrgenes, principalment alguns perfums i conservants.

 

Conservants

Un dels conservants més usats als detergents convencionals líquids i en forma de gel (els detergents en pols no necessiten conservants), i també als suavitzants, són les isothiazolinones, que són biocides.

Una de les isothiazolinones que es troba a diversos detergents està catalogada com a tòxica per l’Agència Química Europea, que és l’autoritat en matèria de substàncies químiques de la Unió Europea. Segons aquest organisme, pot ser tòxica per inhalació, per ingestió i per contacte amb la pell, i pot causar cremades cutànies severes i dany als ulls, reaccions cutànies al·lèrgiques, i és molt tòxica per a la vida aquàtica amb efectes molt duradors. Les altres tenen catalogacions similars.

Els segells ecològics Ecocert i EcoLabel admeten les isothiazolinones, però els fabricants amb més vocació ecològica no en fan servir. N’hi ha que només usen conservants d’ús alimentari, i això garanteix que no comporten cap problema per a la salut.

 

Perfums

Hi ha molts perfums que són al·lèrgens. Se’n posen tant als detergents convencionals com als ecològics. Molts fabricants ecològics, i algun de convencional, tenen una línia de productes sense perfums per a persones amb al·lèrgia o sensibilitat.

 

Altres riscos

Mal de cap, nàusees i vòmits poden venir del formol (formaldehid) i d’alguns fenols, glicols i alcohols.

La sosa càustica és molt corrosiva i s’ha de manejar amb molta cura.

 

Símbols a l’etiqueta

L’Agència Química Europea cataloga la nocivitat dels ingredients per a la salut i també per al medi i per motius de seguretat. Ha establert els pictogrames que s’han de posar a les etiquetes en funció dels problemes que pugui originar un producte. El que indica “Perill greu per a la salut” (vegeu la imatge) el trobarem a més d’un producte de neteja convencional, ja sigui per tòxic o per irritant.

Pictogrames detergents i salut

L’Agència va canviar els pictogrames el 2017. Aquí es pot veure la correspondència entre els nous i els antics, que encara trobarem a productes que hàgim comprat anteriorment.

 

Per a la neteja de la llar podem evitar tots aquests riscos recorrent a ingredients tan innocus com el vinagre, la llimona o el bicarbonat i per a les taques difícils de la roba, també hi ha trucs casolans que no perjudiquen la salut.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS

Núm.65

NOU

Confort tèrmic. Com el generem en moments d’emergència climàtica?

HIVERN 2023