FIRA Nadal BCN

Barcelona ja té la seva estratègia d’impuls del consum responsable

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el primer pla estratègic que, a l'Estat espanyol, planteja una mirada integral a l'impuls del consum conscient. A Opcions Consultoria ens hem encarregat de l’elaboració de la proposta tècnica en què es basa l’estratègia. Durant el 2017 l’Ajuntament de Madrid també presentarà un Pla d’impuls del consum sostenible.  

El passat 13 de febrer l’Ajuntament de Barcelona va presentar la seva Estratègia d’impuls del consum responsable 2016-2019. El document, que recull més de vuitanta mesures, tracta de reflectir l’aposta municipal per un nou model i pràctiques de consum. Inclou mesures en marxa des de fa anys (entre les quals destaquen les clàusules ambientals per a la compra municipal o el Programa Barcelona + Sostenible), unes altres d’incorporades recentment (com la  Guia de contractació pública social) i desenes d’accions noves.   

El procés que ha donat lloc a l’estratègia neix de la voluntat de l’Ajuntament d’incorporar el consum conscient com a pilar fonamental de la seva política pública pel que fa al consum.

Opcions Consultoria elabora la “proposta tècnica”

La tardor de 2015, el comissionat de Consum (que llavors era Miquel Ortega i més tard va ser substituït per Jordi Via) va contactar amb el CRIC (Centre de Recerca i Informació de Consum, actualment Opcions Consultoria) per encarregar-nos l’elaboració, sota la seva direcció, d’una “proposta tècnica” en la qual es pogués basar una estratègia municipal d’impuls del consum responsable (us ho explicàvem en aquesta entrada). Ens vam encarregar del treball, per part del CRIC, la nostra col·laboradora Carla Cors, amb àmplia experiència en el disseny de plans municipals, i jo mateix, com a expert en consum conscient. En l’àmbit municipal va liderar els treballs el Departament de Consum i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant un any vam treballar en col·laboració amb més de vint departaments municipals i desenes d’entitats de la societat civil. Els objectius: analitzar les polítiques de consum municipals; detectar i visibilitzar com a polítiques de consum responsable el que ja s’estava fent des de diferents departaments; socialitzar en un Ajuntament enorme i complex una idea innovadora com la necessitat d’una política pública d’impuls del consum conscient; obtenir el nombre màxim d’anàlisis i propostes, i culminar amb una “proposta tècnica” que inclogués una “bateria” de mesures a implementar durant els propers anys.


Durant el procés també vam mantenir una relació de comunicació, suport i inspiració mútua amb l’equip tècnic que –paral·lelament– elaborava la proposta tècnica del Pla d’impuls del consum sostenible de l’Ajuntament de Madrid, que es presentarà durant aquest 2017.  

Una aposta estratègica, integral, transversal i participativa

La tardor de 2016 vam entregar el nostre treball, i el febrer de 2017 l’Ajuntament va presentar l’Estratègia, que recorre en gran part l’anàlisi, relat i mesures recollides a la nostra proposta.

Les idees centrals d’aquesta política són el seu caràcter estratègic (a uns quants anys vista), integral (a més de les “clàssiques” mesures de sensibilització, preveu la necessitat de canvis normatius i l’impuls d’alternatives econòmiques), transversal (recull mesures impulsades des d’àrees municipals molt diverses, no tan sols des de Consum) i participatiu (comptant per elaborar-les i desenvolupar-les amb la veu de diversos agents municipals i de la societat civil).

Sensibilització, canvi normatiu i impuls a les alternatives

L’Estratègia agrupa les mesures en 5 objectius estratègics: el canvi cultural, els canvis normatius i l’impuls a les pràctiques de consum conscient en tres camps econòmics específics: el municipal (polítiques de compra pública responsable i exemplaritat), el comerç i l’empresa local (amb especial atenció a les pime), i el de l’economia social i solidària (ESS).

Pel que fa a les pimes i al sector de l’ESS, es tracta tant de fomentar el consum dels seus productes i serveis, com de promoure l’aposta per les pràctiques de consum conscient. Per a l’empresa local la identificació amb una “nova cultura del consum” pot ser un “valor afegit” per diferenciar-se de les grans empreses (amb les que mai no podran competir en preu) i una bona oportunitat per generar una identificació del seu model empresarial com un valor a preservar per la ciutadania i l’administració pública, en el marc d’un necessari projecte comú per un model econòmic més beneficiós per al conjunt de la societat.    


Respecte de les noves mesures que deriven de l’Estratègia, en destaquem algunes com l’estudi sobre possibilitats d’aplicació de canvis normatius i fiscals, el suport a la creació d’empreses i iniciatives comunitàries vinculades a serveis i productes de consum conscient, les accions de sensibilització a la ciutadania i de formació per a qui treballa en serveis municipals i empreses, o la inclusió de la informació per al consum conscient als serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).     

L’Estratègia en el seu context: “optimisme realista” i noves polítiques públiques

Combinem la il·lusió per una passa endavant inèdita amb una mirada realista. Els departaments de consum tenen un paper poc rellevant en les polítiques públiques (en molts ajuntaments ni tan sols hi ha una regidoria que inclogui la paraula “consum” al seu nom), i la majoria de polítiques que tenen a veure amb el consum es porten a terme des d’altres gabinets molt més importants. I, tal com explica Yayo Herrero en aquesta recomanable entrevista, les administracions públiques són maquinàries lentes, pesades i resistents al canvi, i innovar-hi és una tasca àrdua i lenta –i, sovint, frustrant si no ajustem les nostres expectatives a les dificultats que comporta.

I el pressupost d’aquesta Estratègia és molt humil (al voltant del milió d’euros anual), si l’analitzem en el context del pressupost municipal de Barcelona. Afortunadament, hi ha més departaments des dels quals s’estan impulsant noves polítiques públiques que promouen un nou model de consum, algunes d’elles rellevants com l’Estratègia per a la transició energètica 2016-2019 (dotada amb 130 milions d’euros) o el Pla d’impuls de l’economia social i solidària 2016-2019”(24 milions), ambdós de l’Ajuntament de Barcelona. Totes aquestes estratègies s’emmarquen en l’interessant aposta municipal per una “economia plural” (vegeu les pàgines 38 a 42 a l’enllaç).

Però sobre aquestes i altres polítiques públiques interessants que estan naixent durant els últims anys a l’Estat espanyol a diferents administracions públiques us ampliarem informació en un article que estem elaborant i que aviat es publicarà.

­
Pd: en aquesta altra entrada ampliem, amb una mirada més personal, la nostra visió sobre el que suposa per a la nova cultura del consum en general, i per a Opcions en particular, la presentació d’aquesta Estratègia, i el context d’efervescència d’alternatives de consum i noves polítiques públiques.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS

Núm.65

NOU

Confort tèrmic. Com el generem en moments d’emergència climàtica?

HIVERN 2023