secador

Avaries? Causes i solucions

La pols, desendollar a base d’estrebades i els components elèctrics espatllats són les tres causes principals d’avaria dels electrodomèstics.

La pols

“Abaixava la palanca de la torradora i no es quedava avall.Vaig desendollar la torradora i em vaig llençar a desmuntar- la, amb molta cura de no tocar res, buscant la peça que manté la palanca cap avall, però no la trobava. Vaig anar al servei Reparat millor que nou, i em van explicar que el que manté la palanca avall no és cap peça mecànica sinó un electroimant, que si està cobert de pols o engrunes no funciona. El vaig escombrar amb un pinzell, i la torradora encara em funciona.”

És força habitual que un aparell deixi de funcionar pel simple fet que tingui pols o brutícia acumulada en algun component. És típic que passi en aparells que tenen un ventilador, com ara calefactors, assecadors dels cabells, ordinadors… Els ventiladors xu- clen aire de l’ambient, i per tant també atreuen pols, cabells, pèls… que es van acumulant a les reixetes que hi ha davant dels ventiladors, o a les aspes, i arriba un moment que aquests no po- den fer la seva feina. Aleshores la temperatura a dintre l’aparell puja massa, i els termofusibles tallen el pas de la corrent per evitar que l’aparell s’espatlli. Al cap d’una estona, quan s’hagi refre- dat, tornarà a funcionar (si el termofusible es pot recuperar, que n’hi ha que no). El remei torna a ser senzillament netejar: treure de la reixeta i les aspes els pèls o borró que s’hi hagin pogut acu- mular, amb l’ajut si cal d’un pinzell, d’un basto- net de cotó o d’una aspiradora.

Als lectors o reproductors de CDs s’hi pot haver embrutat l’òptica, és a dir una petita lent de vidre.

Desendollar a base d’estrebades

Si no arriba corrent a un aparell, o hi arriba intermitentment, es deu haver a uixat el cable d’alimentació, o potser s’han trencat els ls interns de coure. Típicament passarà en un dels extrems. És el preu de tibar els endolls fent estrebades. Arreglar això no serà senzill per a molts, però serà bufar i fer ampolles per a algú una mica traçut en electricitat, i no cal dir per a un professional. Per l’extrem on el cable entra a l’aparell, caldrà obrir, tallar el tros que tingui ls trencats si n’hi ha, i reconnectar el cable. Si cal obrir alguna junta termosegellada (per exemple en un transformador), s’haurà de serrar, i tornar-la a tancar amb un adhesiu. Per l’extrem de l’endoll, si aquest va termosegellat val més canviar-lo per un de cargols; en trobarem a qualsevol ferreteria, on podem demanar que ens muntin l’endoll amb el cable, o que ens ensenyin com es fa. Si el cable falla per algun punt intermig, serà difícil localitzar-lo (de no ser que vegem algun tros pelat) i el millor és substituir-lo per un de nou.

Components elèctrics espatllats

A dintre d’un electrodomèstic hi ha una placa amb tots els components elèctrics o electrònics (fusibles, condensadors…), que es poden espatllar perquè l’aparell ha fet alguna cosa anormal, o perquè hi ha hagut un pic de tensió (els fusibles), o per esgotament. Per desgràcia, els components es fabriquen amb una vida útil cada cop més curta. Per arreglar-los, cal localitzar quin dels components està avariat mitjançant un tester (que indica si passa corrent per un punt determinat) i substituir-lo. Abans, els components estaven soldats i actualment, aconstumen a anar fixats a la placa mitjançant dues pincetes metàliques. En aquests casos no caldrà ni tallar i soldar, només treure i posar.

Aquest article és possible gràcies a les persones que col·laboren amb OPCIONS

ARTICLES RELACIONATS

Núm.65

NOU

Confort tèrmic. Com el generem en moments d’emergència climàtica?

HIVERN 2023