Jordi Roca Jusmet

ARTICLES DE

Jordi Roca Jusmet

Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Especialista en economia ecològica.