Jordi Roca Jusmet

Jordi Roca Jusmet

Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Especialista en economia ecològica.