Albert Vinyals

Albert Vinyals i Ros

Professor de psicologia del consum a ESCODI-UB i a la UAB.