Cables informàtics de colors diferents.

La petjada digital

Els mòbils i Internet han configurat una nova manera de viure i de relacionar-nos: avui ens semblen imprescindibles per al nostre dia a dia. Però, quin cost ambiental comporta, aquesta dependència? Quines conseqüències té per a la nostra privacitat? Sabem qui té el poder, a la xarxa? Quins mecanismes tenim per reduir l’enorme quantitat de residus electrònics que generem? Tenim opcions de programari i d’aparells properes a les sensibilitats del consum conscient.

L’impacte ambiental del núvol

Internet funciona sobre un conjunt de xarxes de computadors interconnectades i amb un idioma comú que ens permet obtenir molts serveis, cada cop més. Quan parlem d’Internet i del núvol no ens referim a quelcom immaterial, sinó a quelcom molt material i disseminat pel món, que consumeix recursos i que...

Internet, un bé comú

Un bé comú, un common, és un bé que és compartit per totes les persones que hi interactuen o que contribueixen a crear-lo, i les empodera. De fet, gran part de l'organització de la vida quotidiana i de l'activitat humana mateixa passa per lògiques de bé comú, no privatives. Un...

Renovar el portàtil ens surt molt car

Les prestacions dels ordinadors evolucionen molt ràpid, tant les del maquinari (velocitat i capacitat) com les del programari (funcionalitats, facilitat d'ús, internet...). També se n'està millorant molt l'eficiència energètica: cada cop gasten menys electricitat, sobretot en el cas d'un portàtil, perquè una de les comoditats estrella que s'ofereixen és l'autonomia: que...

Si un servei és gratuït, el producte ets tu

En la comunicació digital, la majoria de serveis compten amb una versió bàsica (no premium) que és gratuïta. Més enllà de les estratègies de màrqueting que ens fan voler cada vegada més i amb més prestacions, encara que finalment s'hagi de pagar, què més s'amaga rere aquest dispendi de funcionalitats...

Tones d’ordinadors i mòbils útils, convertits en residus

El 2016 a l'Estat es van recollir selectivament 55.500 tones de residus d'aparells d'informàtica i telecomunicacions, bona part dels quals s'haurien pogut continuar fent servint, molts sense ni tan sols haver de reparar-los. Faltaria afegir-hi els aparells que es van llençar no selectivament, impossibles de comptabilitzar. El mateix any se'n...

Programes per a una connexió transformadora. Software procomú

Quines opcions tenim de software procomú, que ens permetin controlar més la nostra identitat digital? En el nostre dia a dia fem servir molts programes o aplicacions mitjançant els quals ens comuniquem, intercanviem informació, establim sinergies laborals, compartim moments… la major part de vegades a través d’Internet. Tot el que...

Com fer un bon ús del mòbil?

Tot el que et cal tenir en compte abans de comprar un mòbil, mentre l'utilitzes i quan ja no et pot fer més servei. 1. Tria conscient Abans de comprar un mòbil, informem-nos de les opcions més conscients i, a l'hora de triar tipus i prestacions, pensem per a què...

Opcions conscients en mòbils nous

Abans de comprar un mòbil nou, tenim l'opció de buscar-ne un de segona mà i donar una segona oportunitat a un aparell que, d'altra manera, pot acabar fent créixer les tones de residus d'aquest tipus. Ara bé, si la nostra opció és comprar-ne un de nou, ens caldrà informar-nos bé...