Núm. 60. Envelliment digne

Sumari

Entrevista a Irati Mogollón

“Cal generar uns models de vida que tinguin sentit i autocura”, José M. Alonso

PANORAMA. Envelliment digne, actiu i autogestionat

L’envelliment al segle XXI, José M. Alonso

Un model sociosanitari que entén la vellesa com a negoci i que atreu gegants empresarials, Marc Font

Envelliment digne, actiu i autogestionat, Carla Liébana

Utopies possibles de la cura, Laura Solé Martín

GUIA PRÀCTICA. Envellir activament, cuidar dignament

Envellir bé. Amb salut, activitat, participació i apoderament

Recursos per un envelliment activista i comunitari

Pèrdua d’autonomia i necessitat de cura

Entrevista a Josep Maria Ricart

“La comunitat és la base del futur, no la propietat”, Sara Gómez

Reportatge

COVID i vellesa: “Hem discriminat la gent gran tractant-la amb paternalisme, no deixant-la decidir”, Jordi Planas

Món en moviment

Iniciatives, recursos, documentals i llibres

Banc de recursos

 

Il·lustracions: Cinta Fosch


Si vols llegir aquest quadern, uneix-te a Opcions amb la modalitat Impuls o compra’l a La Zona! També hem habilitat la lectura de tot el quadern, fes clic aquí per llegir-lo.