Opinió

La mida sí que importa (per transformar l’economia)

Després d'anys defensant que "el que és petit és bell", els debats sobre les alternatives de consum avui se centren en com impulsar iniciatives professionalitzades d'escala més gran, capaces de donar servei a milers d'usuàries i de fer-se un forat als mercats.

Records infantils i dones inspiradores

"Vull agrair la feina invisible de tantes dones que, a part de fer-nos sentir persones cuidades, han anat teixint un entramat de relacions i cures que considero que han servit d’inspiració per a bona part de l’economia comunitària d’avui dia."