Consultori

La subscripció a Opcions dona la possibilitat de formular tres consultes sobre decisions de consum. Les respostes, personalitzades i exhaustives, són elaborades per l’equip d’Opcions. L’adreça de contacte per formular la pregunta és: opcions@opcions.org. Només atenem consultes de les persones subscrites a Opcions.