Programes per a una connexió transformadora. Software procomú

Molts dels programes d'ús comú per servir-nos d'Internet pertanyen a empreses amb una visió privativa de la xarxa i vulneren la nostra privacitat. Aquí proposem alternatives amb un tarannà contrari.
Pantalla programació

Quines opcions tenim de software procomú, que ens permetin controlar més la nostra identitat digital? En el nostre dia a dia fem servir molts programes o aplicacions mitjançant els quals ens comuniquem, intercanviem informació, establim sinergies laborals, compartim moments… la major part de vegades a través d’Internet. Tot el que compartim, enviem, consultem o descarreguem es guarda i permet definir un perfil de cadascun de nosaltres, moltes vegades a l’abast d’interessos privats.

A la taula següent hi tenim programari que està al nostre abast i que preserva la naturalesa procomú d’Internet, alhora que respecta la privacitat de les persones.

taula amb programes oberts, procomú i que respecten la privacitattaula amb programes oberts, procomú i que respecten la privacitat

Font: Elaboració pròpia a partir d’Anonimitza’t. Manual de defensa electrònica (fulletó editat en el marc de l’exposició Big Bang Data del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) i d’altres informacions trobades a la xarxa i consultades a experts. Al web alternativeto.net es poden consultar recomanacions de crowdsourced software.


Ana Villagordo ambientòloga

Ana Villagordo

Consultora en projectes de comunicació ambiental, estratègia creativa i disseny sostenible.