Mobilitat

Muntanya de cotxes desballestats, que és el que es forma quan promovem el canviar de cotxe

Canviar de cotxe per criteris ecològics?

Els cotxes, com més vells, més contribueixen a l’escalfament global mentre circulen. Però, quina edat ha de tenir un vehicle perquè aquest estalvi d'emissions compensi les que genera la fabricació del cotxe nou? Quins altres factors ambientals cal tenir en compte? Diversos estudis científics han donat resposta a aquestes preguntes.

Anar amb bici, amb casc o sense casc?

Abordem el debat sobre l'obligatorietat de portar casc anant en bici. Està força consensuat que és aconsellable posar-se'l quan l'ocasió ho requereix, i que obligar a portar-ne sempre pot anar en detriment de l'ús de la bici... però el govern espanyol no ho està veient així.