Consum conscient i l’ús del temps

És el temps un factor limitant per exercir un consum conscient? Quins son els condicionants econòmics, socials, culturals, polítics etc. que cal superar? Quines son les iniciatives públiques i privades existents –com el Pacte del Temps municipal- per a observar, qüestionar i millorar l’ús del temps?

Amb aquest A Fons fem un primer apropament a aquesta temàtica. Posem sobre la taula com la manca de temps o la seva gestió pot esdevenir un impediment a l’hora de caminar cap a models de consum sostenibles i establim potencials mesures per superar aquests obstacles.

A Fons realitzat gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

El repte de millorar els usos del temps demana polítiques concretes

Proposem un possible dia utòpic: una jornada de 24 hores on el temps no és un element que se’ns llença a sobre o hem d’anar perseguint, sinó quelcom de què disposem eficientment i d’acord amb les necessitats del nostre cos. En aquest dia utòpic, una família amb dos fills ha...

Usos del temps, càrrega mental i gènere. Hi ha equilibri?

La voràgine capitalista que ens envolta, la centralitat del treball assalariat i una societat vertebrada al voltant de l’oferta i la demanda en comptes de la vida convertien la possibilitat de parar en una qüestió de classe i gènere. Parar, doncs, i per desgràcia, va esdevenir un luxe que poca...

Vida lenta i consum conscient

Moltes expertes consideren l’estrès “la plaga del segle XXI”. I és que vivim en una societat frenètica, multitasca. On milers d’estímuls lluiten cada dia per captar la nostra atenció, reduint la nostra capacitat de concentració. Capacitat que ja comença a ser considerada com una eina clau per l’èxit acadèmic i...

5 idees per una vida més lenta i senzilla

En articles anteriors, he escrit sobre propostes com les de la vida lenta (slow food, slow cities), la vida senzilla, el downshifting o el Bon Viure. O sobre Vida lenta i consum conscient.  Em faltava un article eminentment pràctic. I aquí està, organitzat en 5 idees que podem aplicar en...

Com consumir sense que et consumeixi el temps

"Quan et regalen un rellotge, tu ets el regalat". Això ho deia Julio Cortázar, novel·lista, narrador i traductor argentí, en el seu conte Instrucciones para dar cuerda a un reloj, on reflexiona sobre la temporalitat, el pas del temps i la inevitable mort. Lluny de fer un assaig literari, volem...