Skip to main content

Subscripció de regal a Opcions

Preu de la subscripció: 4,5€ al mes (a pagar en una quota anual de 54€).
Dades de la persona que REP el regal
Dades de la persona que FA el regal
Compte corrent del CRIC:

Caixa d'Enginyers
IBAN: ES51 3025 0001 11 1433230889
CCC: 3025 0001 11 1433230889

Sisplau, demana al banc que faci constar el nom de qui se subscriu. Farem efectiva la subscripció quan rebem la transferència.

Si vols pagar d'alguna altra manera posa't en contacte amb nosaltres.

Avisarem el/la receptor@ del regal per correu electrònic quan la versió digital d'Opcions estigui activa, i la subscripció estarà vigent fins a un any després.
El primer número en paper que rebrà serà el 48 (el número 49 s'ha esgotat). L'enviarem junt amb el proper número 50, si no el podem enviar abans; és que els enviaments solts ens surten massa cars.

Si pagues el regal per domiciliació, renovarem la subscripció automàticament mentre tu o qui rep el regal no ens indiqueu el contrari.