Skip to main content

Xarxes d'intercanvi: Descobrint i usant el que tenim

Surt en aquest número:

Ajudar-nos entre veïns ens brinda una ocasió per sentir-nos útils i ens permet necessitar menys diners

Pots llegir aquest article gratis aquí

Comparteix-ho i participa a la conversa