Skip to main content

A qui en dono la culpa?

Surt en aquest número:

Que la nostra manera de funcionar causa perjudicis al medi en què vivim, i per tant al nostre benestar futur, és una evidència que avui no qüestiona ningú. Malgrat això, la inèrcia que ens fa seguir funcionant de la mateixa manera continua sent més forta que l'impuls per reorientar-nos cap a sistemes sostenibles. L'autor fa una reflexió sobre l'art de conciliar contradiccions entre els principis i les practiques quotidianes.

Comparteix-ho i participa a la conversa