Skip to main content

Ordinador nou -> menys minerals, més CO2

Surt en aquest número:

En ocasions les administracions han promogut la substitució dels aparells que gasten energia per aparells més eficients, com a mesura de lluita contra el canvi climàtic (entre altres motivacions); és el cas per exemple dels plans Renove dels cotxes. Tanmateix, des del sentit comú ens sorgeix la pregunta: i l'energia que es gasta per fabricar l'aparell nou? La resposta des del món científic en molts casos és desfavorable a comprar aparells nous gaire sovint.

En el cas dels portàtils, un estudi rigorós conclou que perquè les emissions de CO2 que s'estalvien reemplaçant un portàtil compensessin les emeses durant la fabricació, hauríem de fer servir el portàtil nou durant més de 80 anys.

Comparteix-ho i participa a la conversa