Skip to main content

I això del consum transformador? Donant voltes a la proposta

Surt en aquest número:

Plantejar la transformació del nostre món exclusivament des del consum pot ser ingenu i fins i tot perillós. Però pretendre transformar-lo sense tocar el consum pot ser il.lusori i irreal. El consum conscient pot ser transformador; conèixe’n els límits i potencialitats ens hi ajudarà.

Comparteix-ho i participa a la conversa