Skip to main content

En bici per la ciutat o pel poble: fem-ho bé perquè surti bé

Surt en aquest número:

Tal com es veu a la secció Idees, fer servir més la bici pot aportar diversos beneficis importants per a cadascú, per a la col·lectivitat i per al medi ambient, i les dificultats són fàcilment superables. Aquí trobarem unes quantes indicacions perquè ens surti al millor possible quan ens decidim a usar-la com a mitjà de transport quotidià als nuclis urbans.

Pots llegir aquest article gratis aquí

Comparteix-ho i participa a la conversa