Skip to main content

Emissions i consum global. ¿Per què la nostra petjada de CO2 ha de tenir en compte el que consumim?

Surt en aquest número:

Els gasos d'efecte hivernacle que s'emeten quan es fabrica el vostre mòbil nou, a càrrec de qui diríeu que van? Són part de la vostra contribució anual al canvi climàtic o part de la contribució dels xinesos que l'han fabricat? Si la resposta és la primera, ja sabeu com funciona el càlcul d'emissions de cada país segons el Protocol de Kyoto. Si la resposta és la segona o teniu dubtes, potser us interessarà saber el que passa amb les emissions de CO2 quan les analitzem des de la perspectiva del consum global.

Comparteix-ho i participa a la conversa