Skip to main content

El comerç d'emissions ajuda a reduir les emissions?

Surt en aquest número:

El Protocol de Kyoto obliga els països industrialitzats a reduir les seves emis-sions de gasos d'efecte hivernacle, alhora que permet comercialitzar-ne. Després d'uns quants anys d'implementació pràctica, el comerç d'emissions presenta interrogants que revisarem en aquest article: realment ajuda a reduir la quantitat necessària d'emissions? Pot funcionar a la pràctica tal com es diu sobre el paper? On queda la justícia ambiental en aquest plantejament?

Comparteix-ho i participa a la conversa