Skip to main content

Economies col·laboratives

Surt en aquest número:

Vivim una explosió d'iniciatives col·lectives per a la producció i el consum, tant dins del món activista com en el convencional.

Des de compartir en lloc de comprar fins a la producció participativa de programacions culturals, passant per l'ajuda mútua en habilitats, els projectes col·lectius d'habitatge... etc.

En 10 anys a Catalunya s'han creat més de cent mercats o xarxes d'intercanvi i cooperatives de consum, els bancs del temps s'han multiplicat per tres a tot l'Estat... Avui existeixen almenys unes 200 iniciatives de consum col·laboratiu a l'Estat.

A la Guia Pràctica (pàgines 24-27) hi tenim una selecció d'un centenar de serveis o béns d'àmbits diversos que s'ofereixen mitjançant fórmules col·laboratives.

Al Regne Unit l'"economia del compartir" equival a l'1'3% del PIB, i s'estima que arribarà al 15% en cinc anys.

Les experiències col·laboratives donen consistència a una ona de fons transformadora, que pot acabar esquerdant unes estructures econòmiques i polítiques cada cop més obsoletes.

Comparteix-ho i participa a la conversa