Skip to main content

ConsumAr més = viure millor?

Surt en aquest número:

En aquest article fem una mirada des del consum conscient cap a la sexualitat. El primer cop d'ull ens fa topar amb l'omnipresent "sexualització" d'imatges públiques de tota mena, que per una banda potencia tot un sector de consumisme, i per una altra limita i condiciona les nostres vivències eròtiques. Nosaltres proposem fer més cas del nostre cos que de tots aquests missatges, i també explorem opcions interessants, tant en pràctiques com en productes, per quan volem evitar que el sexe derivi en procreació.

Comparteix-ho i participa a la conversa