Portada del quadern 55 d'Opcions. El bon morir

Núm. 55. Mort

Sumari

Entrevista a Caitlin Doughty

“La mort implicava tota la comunitat, no era un negoci”

 

PANORAMA. La mort, un negoci brut

Les ombres del negoci de la mort

L’impacte ambiental dels funerals

 

GUIA PRÀCTICA. Afrontar el final de la vida i la mort

Preparar la mort en vida

Tria i contractació dels serveis funeraris

Tràmits a fer abans i després de les disposicions finals

El final de la vida digital

El destí de les despulles

L’acompanyament abans i després de la mort

 

Entrevista a Xavier Gómez-Batiste

“Hem d’aprendre a morir-nos” 

 

Reportatge. Finals de vida

 

Món en moviment

Iniciatives, recursos, documentals i llibres