Portada núm. 52 del Quadern d'Opcions. Habitatge

Núm. 52. Habitatge

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone

Com vivim. Totes les cares de l’habitatge

Guia pràctica

Formes d’accés – estalvi d’energia – rehabilitació

Panorama

L’habitatge, un dret. El planeta, casa nostra

Reportatge

La casa com a projecte col·lectiu

Entrevista a Itziar Gonález Virós

“Les arquitectures sense les persones no serveixen”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone