Les claus del consum conscient

El consum conscient és una eina molt poderosa que tenim al nostre abast per viure de forma més sostenible i sense contribuir a injustícies socials. I sobretot, és una font d’inspiració per fer canvis en el nostre dia a dia per viure més bé.

El consum conscient és aquell que fem per satisfer una necessitat autèntica havent-nos informat de les diverses opcions que tenim al nostre abast per satisfer-la, i triant la que ens dona més garanties de tenir menys impacte en el medi ambient i més impacte positiu en l’àmbit social i en la nostra salut.

 ­
Quines són les claus del consum conscient?

Amb les claus del consum conscient passa el mateix que amb les tres erres del reciclatge: hi ha un ordre jeràrquic, de la primera a la tercera.

1r. Consumir menys

Per què?

Perquè la millor manera de reduir l’impacte del nostre consum és prescindir de consums superflus i donar valor al que ja tenim.

Com?

 • Replantejar-nos les necessitats
 • Satisfer les nostres necessitats sense consumir
 • No malbaratar
 • Mantenir en bon estat el que usem
 • Reparar el que se’ns fa malbé

2n. Consumir sense comprar

Per què?

Per desmercantilitzar el nostre dia a dia, propiciar l’eficiència de recursos i reforçar els llaços comunitaris, la integració al territori i l’acció col·lectiva.

Com?

 • Accedir a l’ús: béns públics, préstec o lloguer.
 • Intercanviar
 • Aprofitar materials de rebuig

3r. Comprar amb criteri

Per què? 

Per afavorir amb les nostres compres les iniciatives que treballen des del compromís social i ambiental.

Com?

 • Adquirir béns usats i reutilitzables
 • Escollir béns de baix impacte ambiental
 • Afavorir l’economia local
 • Afavorir iniciatives orientades a les persones, com les cooperatives, el comerç just o empreses d’inserció social.

Com fer un consum conscient?

La pràctica del consum conscient, requereix fer els passos següents:

 1. Reflexionar sobre la necessitat que hem de cobrir.
 2. Informar-nos de les opcions de consum que hi estan associades, valorant la possibilitat de promoure accions col·lectives per ampliar aquestes opcions.
 3. Decidir amb responsabilitat social i ambiental.

És gairebé impossible seguir aquests passos en totes les nostres pràctiques de consum. Fins i tot, aspirar a la màxima coherència ens pot portar molt malestar i arribar a bloquejar-nos. En canvi, si poc a poc i sense exigir-nos impossibles, anem prenent més decisions de consum des del compromís ambiental i social, transformem el nostre dia a dia i vivim més d’acord amb els nostres valors. D’aquesta manera, el consum conscient esdevé una font de satisfacció personal.

Per què és important el consum conscient?

Per una banda, hi ha una crisi ecològica que demostra la inviabilitat del nostre model econòmic i dels nostres estils de vida. Els límits físics del planeta no només fan que sigui impossible universalitzar els nostres nivells de consum. També posen en evidència que els volums globals de consum actuals són insostenibles: la contaminació, l’esgotament dels recursos naturals i la quantitat de residus generats ens aboquen al col·lapse ecològic. Aquestes limitacions físiques, a més, es tradueixen en una competència pels recursos i l’agreujament de les desigualtats i conflictes socials.

­­
Per una altra banda, el sistema econòmic en què vivim es basa en el creixement constant i això afecta també el consum. Estem immerses en una espiral consumista, sotmeses a l’esclavitud d’haver de satisfer més i més necessitats que ens han estat creades, adquirint coses que no ens aporten benestar real. El consum conscient passa per tallar amb aquesta dinàmica. Implica alliberar-nos de les imposicions dictades pels interessos d’empreses centrades en augmentar el seu benefici econòmic. És una invitació a a fer petits passos per, a poc a poc, situar al centre de les nostres vides allò que és realment important per a nosaltres. Allò que ens aporta benestar real.