Skip to main content

Articles etiquetats amb Mobilitat sostenible

Quina bici?

Fer servir la bici per desplaçar-nos habitualment és un dels costums més saludables, ecològics i transformadors que podem adoptar, sobretot si és per substituir un vehicle motoritzat privat –el transport públic és en molts casos...

Anant amb bici, amb casc o sense casc?

Aquest post conté informació complementària al Quadern del número 45 de la revista, ja que per motius d'espai no ho hem pogut fer cabre tota la informació a la revista i hem decidit ampliar-la des del web. En aquestes línies...

Bicimissatgeria i altres repartiments en bici

Està a punt de sortir el número 45 d'Opcions, que tindrà el Quadern Central dedicat a la mobilitat en bicicleta. Una de les activitats que poden moure's en bici són els serveis de repartiment. Aquí oferim un directori d'empreses...

Biocombustibles: massivament inviables, localment suggeridors

Avui els biocombustibles es presenten com a alternativa al petroli, que aviat escassejarà. Però no poden substituir-lo mantenint els nivells actuals de transport i mobilitat: tenen molt menys potencial energètic i produir-los en...

Biodièsel i oli: combustibles més nets

En el número 22, un lector ens va suggerir que oferíssim més informació sobre el biodièsel. El biodièsel es pot fer a partir de diferents matèries primeres i, com es veu a la secció Perquès, les que provenen de cultius energètics...

Biodièsel i oli: combustibles més nets

opcions número 24Per Ana Perea Angulo   En el número 22, un lector ens va suggerir que oferíssim més informació sobre el biodièsel. Amb aquest article volem ajudar a trobar les millors opcions per reduir el consum de gasoil...

Canviar de cotxe per criteris ecològics?

Als consumidors conscients ens agrada allargar al màxim la vida de les coses, també la del cotxe, però... ara els cotxes gasten molt menys combustible que anys enrere, i contaminen molt menys. ¿Mantenir un cotxe de l’any de la...

Compartir cotxe: una tendència natural que troba noves formes de canvi radical

Els cotxes generen contaminació -causant de l'escalfament global-, soroll, embussos, agressivitat, requereixen infrastructures... Aquí presentem maneres de fer servir el cotxe que permeten reduir el trànsit global.

El biodièsel, un bon final per a l'oli usat

El model energètic actual es fonamenta sobre el petroli. A Opcions ja hem parlat en diverses ocasions dels greus perjudicis socials i mediambientals que es deriven del petroli. És possible reduir la contaminació causada pels...

El transport i el consum responsable

Sembla que les polítiques actuals de planificació de la mobilitat no contemplen cap més consideració que la 'necessitat' de moure'ns com més i més ràpid millor, ignorant els impactes de tota mena que tenen els nostres...

En bici per la ciutat o pel poble: fem-ho bé perquè surti bé

Tal com es veu a la secció Idees, fer servir més la bici pot aportar diversos beneficis importants per a cadascú, per a la col·lectivitat i per al medi ambient, i les dificultats són fàcilment superables. Aquí trobarem unes...

I per què no vaig en bici?

Fer servir més la bicicleta podria originar una transformació realment important que faria les ciutats molt més agradables d'habitar i més barates de mantenir.A més d'eliminar la contaminació i el soroll, ocupen molt menys espai...

Movem-nos pedalant!

L'efecte més beneficiós per a la salut de la bicicleta ve del fet de fer exercici físic.

Si hi ha carril bus, per on vaig amb la bici?

Aquesta és la pregunta que ens feia un lector, ciclista des de fa molt anys i "reivindicador" de la bici, arran de l'últim número d'Opcions, centrat en la mobilitat en bicicleta. A la Guia Pràctica hi recomanàvem de circular pel...

No hi ha anunciants amb aquesta etiqueta