Skip to main content

Desenvolupem projectes de consultoria, recerca i formació enfocats a la promoció i extensió de pràctiques i valors de consum responsable i d’economia transformadora, ja sigui des de l’administració pública, des d’àmbits socioempresarials o des de la societat civil.

Parlem sobretot d'activitats de consultoria, recerca i formació. El tipus d’activitat concreta són:

  • Diagnòstics, plans d’impuls i assessories per a diferents grups d’interès (administració pública, àmbits socioempresarials i societat civil).
  • Elaboració de recerques i estudis aplicats a temàtiques específiques en l’àmbit del consum conscient i les economies transformadores.
  • Dinamització de sessions de treball i tallers participatius.
  • Disseny i impartició de formacions enfocades a diferents tipus de públics (tècnics municipals, activistes, etc.).
  • Publicació d’articles periodístics i tècnics i d’elements de visualització vinculats a les temàtiques de recerca i consultoria.
  • Xerrades, tallers, participació en taules rodones, aparició en mitjans de comunicació, etc.
  • Elaboració d’estudis/materials sobre temàtiques de sectors de consum específics.
  • Participació/impuls de projectes de sensibilització puntuals d’interès estratègic/importància històrica.

Si creieu que podem donar resposta a les vostres necessitats, ens podeu escriure aquí.

Projectes que hem desenvolupat fins ara