Skip to main content

Aquest projecte no seria possible sense el recolzament d'un gran nombre de persones i organitzacions que han contribuït de diferents maneres a fer realitat la Consumpedia: amb aportacions econòmiques, amb treball voluntari, amb ajuda en la difusió, amb intercanvi d'idees... A totes i tots, gràcies!

A les diferents llistes de sota podeu veure aquesta xarxa de socis i col·laboradors.