Skip to main content

On aniràs aquest any per vacances? Viatjar s'està convertint en una cosa tan habitual (i barata!) que ja confonem l'oci amb el turisme. Viatjar és un ingredient imprescindible en unes vacances? Té sentit parlar de turismesostenible o responsable? Amb tanta globalització, cada vegada es fa més difícil distingir un francès d'un alemany. On queda el plaer de viatjar?

Aquí sota donem uns quants consells generals, i teniu informació més concreta als articles teòrics i pràctics.

Octubre 2010

Articles teòrics

Articles pràctics