Skip to main content

La humanitat pinta des de fa 17.000 anys. Pintar és una activitat que realitza força gent sense necessitat de recórrer a cap professional; però les pintures que trobem habitualment a les botigues són desaconsellables, ja que es fabriquen amb derivats del petroli, contenen ingredients tòxics que respirem mentre pintem i un temps després, no deixen transpirar bé les parets...

Què necessitem
En comprar
A casa

¿Com podem aplicar el principi de reducció del consum en el cas de la pintura? Un pas previ abans d'escollir els colors i les textures que ens aportaran les millors característiques per pintar, és plantejar-nos si realment necessitem pintar o si cal recórrer a comprar pintura per fer-ho.

Una de les principals funcions de la pintura és la decoració: el que perseguim és crear ambients agradables segons la nostra subjectivitat i adequats al nostre entorn. El color i la textura de les parets generen un ambient determinat a les habitacions. En el cas de les façanes, a més, formen part de la imatge que un edifici mostra a l'exterior i es combinen amb l'estètica comunitària. Escollim colors i textures pensant en crear ambients en els quals ens trobem a gust.
L'altra funció principal de la pintura és protegir les parets de la corrosió i de l'acció dels raigs de sol i, en el cas de pintures d'exterior, també de la pluja i del vent. No obstant això, les pintures sintètiques contenen molècules molt grans que no s'integren a la paret sinó que formen una pel·lícula per sobre. Per això la pintura s'esquerda i s'escrostona més fàcilment en parets d'exterior. Una pintura sintètica en una façana pot durar entre 5 i 10 anys. Escollim pintures que ofereixin la millor capacitat protectora i que durin el màxim de temps possible.

Hi ha tres grans famílies de pintures: minerals, naturals i sintètiques; aquí podem veure'n la descripció, per a quines superfícies és adequada cadascuna i algunes nocions bàsiques referents a com aplicar-les. Pel que fa a paràmetres rellevants per al consum conscient, les pintures més ecològiques, duradores i saludables són les minerals i les naturals. Si comprem pintures d'aquestes famílies donem suport al desenvolupament d'una indústria química neta, i deixem de col·laborar amb l'economia de el petroli.

Tal com passa amb la majoria de coses, un bon manteniment és bàsic perquè les parets aguantin el màxim de temps sense haver de pintar-les de nou.

Un cop hàgim pintat, si no ens ha sobrat pintura podem reciclar els pots buits (al contenidor per a envasos o on ens indiqui l'ajuntament si no existeixen al municipi). Si ens ha sobrat pintura no la llencem per l'aigüera perquè contamina les aigües residuals, fins i tot la natural (perquè els olis vegetals no es dissolen amb l'aigua) i la mineral (es pot petrificar amb el contacte amb segons quin tipus de canonades). Podem intentar reaprofitar-la i, si no podem, llencem-la on toca.

Última actualització: octubre 2010