Skip to main content

Els detergents netegen, però també "embruten". Perquè poden causar contaminació a les aigües residuals i perquè, com tot, tenen un consum de recursos al darrere.

El millor per haver de rentar poca roba (i eixugar-la, planxar-la, endreçar-la...) és embrutar-la tan poc com puguem!

Què necessitem
En comprar
A casa

La roba s'embruta amb la suor, amb la brutícia i olors del cos, amb l'ambient i amb les taques. El primer que podem fer per minimitzar l'ús de detergent és embrutar poc la roba.

Rentar la roba la desgasta i la destenyeix, més com més agressiu sigui el rentat. Per exemple, rentar a més de 30º-40º en general no té sentit, i fins i tot pot ser contraproduent. Per allargar la vida de la roba, evitem rentar-la en excés.

 

Els detergents permeten que l'aigua penetri més a la roba (gràcies als seus ingredients tensioactius o surfactants) i arrossegui la brutícia. L'agitació de la rentadora també ajuda a netejar. Els detergents convencionals solen usar alguns ingredients tòxics per a algunes espècies aquàtiques: alguns tensioactius (de la família LAS) i policarboxilats que no es biodegraden al fons de rius i llacs, i fosfonats i blanquejants òptics (de la família FWA5) que no es biodegraden a l'aigua. Busquem els detergents amb ingredients menor impacte ambiental.

Als detergents ecològics, en general els tensioactius no s'obtenen a partir del petroli (com en els detergents convencionals) sinó d'olis vegetals, principalment de palma i també de coco. Això té l'avantatge que els recursos són d'origen renovable, però les plantacions de palmeres estan lligades amb problemes greus de desforestació i d'apropiació de terres i de mitjans de vida a països tropicals. Hi ha iniciatives que miren d'atenuar la problemàtica, però sense gaire èxit. Tanmateix, tenim opcions que eviten al màxim aquestes explotacions, busquem-les

La màquina de rentar és el segon electrodomèstic que més energia consumeix, després de la nevera. Un 90% de l'energia la gasta per escalfar l'aigua. De l'aigua que gastem a casa, un 20% se'n va amb els bugades. Usem bé la rentadora per minimitzar el consum de recursos, i perquè la roba quedi ben neta sense fer-se malbé.

Els suavitzants espatllen la roba (la suavitzen a força de trencar les fibres del teixit), i també contenen ingredients ecotòxics. Com més tova és l'aigua (com menys calci conté), menys detergent necessita i més suau queda la roba. Evitem que la roba quedi aspra sense suavitzants.

Les assecadores desgasten molt més la roba que les rentadores, perquè al seu bombo no hi ha aigua que faci de "coixí" per al fregament, i consumeixen molta electricitat: després d'haver rentat i assecat una samarreta 25 vegades haurem gastat més energia amb l'assecadora que en totes les fases del seu procés de producció. Evitem-les.

Última actualització: juliol 2014