Joana Ariet Porta

Responsable de comunicació d'Opcions