Habitatge

Escala interior d'un edifici, amb passamans de fusta.

Escales conscients

Les comunitats de propietaris són una oportunitat per establir vincles amb el veïnat. A més, segons com gestionem l’edifici i les empreses proveïdores que contractem, podem aconseguir que tota l’escala faci un consum conscient. Hi ha administradors de finques que ens hi ajuden.