Escola del Consum de Catalunya: 15 anys de formació en consum

*Contingut patrocinat*
Tallers, xerrades, recerca i innovació. Un servei públic per promoure el consum responsable.

Formar persones consumidores crítiques, actives i responsables. Amb aquest objectiu va néixer l’any 2003 l’Escola del Consum de Catalunya. Des de llavors, més de 250.000 alumnes han passat per les activitats programades. La majoria estan orientades a l’alumnat de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i educació especial, tot i que també tenen propostes pensades per al professorat, les famílies i el públic general. Aquest curs, l’oferta formativa està formada per més de 25 tallers, molt per sobre dels 7 que s’ofertaven quan va començar el projecte. Es tracten temes com ara l’ús d’Internet, la moda, la publicitat, les joguines i l’oci juvenil.

Els tallers adreçats a infants i joves busquen la participació de l’alumnat. Per això es treballa a partir de preguntes que els són significatives i es promou el diàleg i la reflexió. Es recorre a diverses disciplines artístiques i llenguatges, com ara l’art, la música, la dansa i el teatre. Per tal de vincular el contingut del taller als interessos de l’alumnat, s’adapta a fenòmens que els són propers i es tenen en compte les experiències dels mateixos participants. Un aspecte clau és incorporar la dimensió emocional que hi ha en tot acte de consum, i buscar l’equilibri amb la part racional.

Taller educatiu organitzat per l’Escola del Consum de Catalunya. Foto: Escola del Consum de Catalunya.

Amb els anys, l’Escola del Consum, que depén de l’Agència Catalana del Consum, s’ha consolidat com un autèntic centre d’estudis permanent en educació en consum. És un punt de trobada entre l’administració, el món educatiu i les famílies per avançar en l’educació en consum. El projecte es sustenta sobre tres pilars: a més de la docència, s’impulsa la recerca i la innovació.

Pel que fa a la recerca, destaca la col·lecció “Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya”, que ja compta amb onze títols. Els temes tractats en els estudis són, per exemple, la publicitat, els criteris de compra de roba, les marques, la gestió del pressupost, els drets de les persones consumidores, les noves tecnologies i la gestió de l’oci. A partir dels resultats, es van reformulant els tallers per ajustar-los a les necessitats dels joves i es dissenyen les polítiques informatives de consum.

L’activitat en l’àmbit de la innovació, se centra en la recerca constant de noves vies per introduir l’educació del consum en el currículum escolar. Els referents teòrics amb els quals es treballa són: el paradigma de la complexitat, els models socioconstructivistes de l’explicació dels processos d’ensenyament-aprenentatge i la definició dels objectius en termes de competències.

Un projecte destacat en què participa l’Escola del Consum de Catalunya és el concurs escolar sobre consum responsable. Obert a tot l’alumnat de centres de primària i ESO, consta de dues fases. En la primera s’ha de superar diverses proves al web Consumpòlis. En la segona, s’ha de dissenyar, elaborar i exposar un treball en grup sobre consum responsable.

L’Escola del Consum de Catalunya, que és un servei públic i gratuït, té aquests diverses línies de treball. L’objectiu, però, és un de sol: promoure en el jovent una actitud responsable, per prendre consciència de les conseqüències dels actes de consum; crítica, per actuar des de l’anàlisi i la reflexió, i activa, per orientar la presa de decisions i l’acció.

*CONTINGUT PATROCINAT*